Guide mäklare - Stockholm-Västerort

JM ABlogo

Företagsnamn:JM AB
Gatuadress: Gustav III:s boulevard 64
Postnummer: 16982
Ort: STOCKHOLM
Telefon: 08-7828700
Hemsida:JM AB


Presentation: JM AB

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Ett exempel på bostäder i Stockholm är Liljeholmskajen på bilden ovan som är ett av JMs största projekt. Här är stadsmiljö och naturupplevelser i fin balans.

Med 65 års erfarenhet

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning.

webbplats JM AB